2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.01.2018

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää ja tukea Jyväskylän suunnitellun musiikkisalin hankintaa jatkaen ja vahvistaen Keski-Suomen musiikkielämän perinteitä ja tulevaisuuden tarpeita. Salin hankesuunnitelma on valmis. Kaupunginvaltuuston päätös hankkeen toteuttamisesta edellyttää osittaista ulkopuolista rahoitusta. Yhdistyksen vuoden 2018 toiminnan päätavoitteena onkin tuon rahoituksen keinojen ja mahdollisuuksien löytäminen.

Yhdistys katsoo, että vaikka kaupunki on palkkaamassa kulttuuri-investointien selvittämiseksi projektipäällikön, hänen tehtävänään ei ole musiikkisalin toimintakonseptin selvittäminen, vaan siihen tehtävään tarvitaan mahdollisesti eri projektipäällikkö. Yhdistys selvittää yhteistyössä kaupungin kanssa mahdollisuuksia tämän henkilön saamiseksi ja työn käynnistämiseksi loppuvuodesta 2018.

Salin toteuttaminen on kiinteässä yhteydessä Jyväskylän Paviljongin tulevaisuuteen. Jyväskylän Messujen rakennukset vaativat lähivuosina miljoonakorjauksia. Hankesuunnitelma edellyttää isoja muutoksia kongressitoiminnan tiloissa. Vireillä on myös toisen hotellin rakentamien Paviljongin yhteyteen. Paviljonkikokonaisuuden organisointi on suunniteltava uudelleen. Näistä syistä yhdistys esittää, että tämän kokonaisuuden toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita, rahoituksen lisäksi, mietitään asianosaisten kanssa yhteisesti järjestettävässä seminaarissa vuoden 2018 aikana.

Yhdistys rakentaa edelleen yhteistyötä Keski-Suomen maakuntaliiton, alueen kuntien, taidetoimikunnan, kansalais- ja työväenopistojen, sote- ja kulttuuritoimen, kuorojen, yhdistysten, yhteisöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Selvitetään best practice -menetelmät Vaasan ja Turun salihankkeista.

Toiminnan rahoituksen yhtenä osana on edelleen konsertissa kävijän sanastojen
myyminen.

Jäsenmaksua ei kerätä, vaan toimitaan edelleen kannatusjäsenmaksun ja lahjoitusten avulla. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 30 euroa. Varoja käytetään mm. seminaarin järjestämiseen, tiedotus- ja markkinointitoimintaan. Selvitetään lisäksi projektipäällikön palkkaamisen rahoitusta jäsenmaksuilla ja/tai erillisellä rahoitusjärjestelyllä.