2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.02.2016

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää ja tukea Jyväskylään suunnitellun konserttisalin hankintaa jatkaen ja vahvistaen Keski-Suomen musiikkielämän perinteitä. Vuoden 2016 päätavoitteena on vaikuttaa hankkeen rahoituksen järjestämiseen siten, että toteuttaminen saadaan kaupungin investointiohjelmaan mahdollisimman pian.

Jyväskylän Paviljonki/Musiikkisali ja laajennussuunnitelma -hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016. Suunnitelma esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 11.01.2016, jonka jälkeen se laitettiin kaupungin nettisivuille julkista kommentointia varten. Kaupunginvaltuustolle suunnitelma esitellään 07.03.2016.

Kaupungin tavoitteena on nostaa musiikkisali yhdeksi tulevaisuuden kärkihankkeista, osaksi keskustan kehittämistä. Hankkeen ulkopuolista rahoitusta varten kaupunki perustaa vaikutusvaltaisten henkilöiden ryhmän ja tilaa musiikkisalin elinkeinopoliittisia vaikutuksia arvioivan selvityksen. Työt valmistuvat syksyyn 2016 mennessä. Näiden pohjalta kaupunki laatii musiikkisalin toteutusmallin.
Musiikkisalin toteutumisen kannalta vuosi 2016 on siis erittäin merkittävä. 

Päätöksentekoon ja rahoituksen saamiseen vaikuttaa huomattavasti yleinen tahtotila. Tukiyhdistyksen toiminnan painopiste onkin tänä vuonna musiikkisalin tahtotilan, merkityksen ymmärtämisen ja myönteisen ilmapiirin vahvistamisessa. Selvitetään, millä argumenteilla salia erityisesti vastustetaan. Näin pystytään vastaamaan niihin perusteellisesti ja keskitytään vuoropuhelun kannalta oleellisiin
asioihin.

Tuotetaan asiantuntemustietoa musiikkisalin merkityksestä ja toiminnasta mm. sosiaalista mediaa hyödyntämällä (facebooksivujen perustaminen). Syksyn 2015 artikkelisarja Keskisuomalaisessa sai myönteisen vastaanoton. Tänä vuonna laaditaan uusi artikkelisarja yleisen innostuksen nostattamiseksi. Sisällössä korostetaan erityisesti salin käyttäjien näkökulmaa.

Pyydetään julkisuuden tunnetuilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja. Näillä on tutkitusti merkitystä mielipiteen muodostumisessa.

Vaikutetaan erilaisten kaupunkitapahtumien ohjelmien kautta mm. katutapahtumat, katusoitto ja orkesterin tuleminen kadulle. Pääteemana aiheen näkyvyys ja esillä pitäminen.

Tuotetaan tietoa digitalisaation hyväksikäytöstä musiikkisalin toiminnoissa erilaisten seminaarien avulla ja haetaan ulkopuolista rahoitusta siihen. Tämä on osana salin ainutlaatuisuuden esiin tuomista.

Rakennetaan yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa (esim. Keski-Suomen kansalais- ja työväenopistot, Sote ja kulttuuritoimi, kuorot, yhdistykset, yhteisöt, yritykset )

Järjestetään konserttimatkoja, mahdollisesti Kuhmo tai Viitasaari. Myydään konsertissa kävijän sanastoja.

Jäsenmaksua ei kerätä, vaan toimitaan edelleen kannatusjäsenmaksun ja lahjoitusten avulla. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 30€ tai enemmän. Varoja käytetään mm. orkesterin katutapahtumaan, seminaarin järjestämiseen, tiedotus- ja markkinointitoimintaan.