Hanketukiyhdistyksen kannanotto musiikkisalin sijoittumisesta Jyväskylän keskustaan (kortteli 9)

10.3.2020

Jyväskylän konserttisalin hanketukiyhdistys ry:n kannanotto Jyväskylän sydän -projektin ehdotukseen musiikkisalin sijoittumisesta Jyväskylän keskustaan (kortteli 9). Julkaistu Keskisuomalaisessa 10.3.2020.

Musiikkisalin oikea paikka Jyväskylässä on kortteli 9

Jyväskylän Sydän -projekti on päätynyt kulttuuritoimintojen viidestä vaihtoehtosijainnista kortteliin 9, johon sijoitettaisiin musiikkisali, taidemuseo, käsityömuseo ja kirjasto. Hanke on tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella; kaupunki vuokraa tilat 30 vuodeksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 16.3.

Tämä kansainvälisestikin kiinnostava uudenlainen kulttuurilaitosten yhteensulautuma ydinkeskustassa antaa kulttuurisektorille, erityisesti Jyväskylä Sinfonialle mahdollisuuden palvella uusia yleisöjä. Uudenlaiset hallinnointi- ja johtamistavat ovat myös muotoutuvan kulttuurikeskuksen kiinnostava haaste.

Jyväskylän Sydän -projektin edustajat ja Tomi Nieminen rahoittajan edustajana esittelivät hanketta Jyväskylän konserttisalin hanketukiyhdistyksen hallitukselle 20.2. Hankkeen sijoittumista kortteliin 9 (Forumin kortteli) puoltavat esityksessä kulttuuritoimintojen synergia, hankkeen rahoitussopimus ja keskustan elävöittäminen.

PAVILJONKIVAIHTOEHTOA projekti pitää liian kalliina ja sijainniltaan liian kaukana keskustasta. Paviljonkivaihtoehtoa hanketukiyhdistys on tukenut sen laadukkaan arkkitehtuurin ja nopean toteuttamismahdollisuuden vuoksi. Kohteen hankesuunnitelma on hyväksytty ja asemakaava mahdollistaisi rakentamisen käynnistämisen.

Yhdistys pitää kuitenkin erinomaisena, että Jyväskylän Sydän -projektin myötä kaupungin kulttuurin rahoitus saadaan oikealle tasolle ja Sinfonia saa vihdoin akustisesti korkeatasoisen salin. Tila mahdollistaa laajan yhteistyön paikallisten musiikin vapaan kentän toimijoiden kanssa sekä myös koti- ja ulkomaisten orkesterien ja solistien vierailut.

Konserttisalin hanketukiyhdistys tukee yksimielisesti Jyväskylän Sydän -projektin esitystä sijoittaa musiikkisali kortteliin 9 yhdessä kirjaston ja museoiden kanssa.

JULKINEN RAKENNUS ilmentää kaupungissa pysyvyyttä ja kestävyyttä. Se on myös tärkeä identiteetin muodostaja. Tämän vuoksi on tärkeää, että rakennuksen suunnittelussa käytetään mahdollisimman korkealaatuista arkkitehtonista osaamista.

Kauppakeskuksen keskelle sijoittuva, julkinen tila on ainutlaatuinen. Jos kaupunginvaltuusto päättää, että tarkentava hankesuunnittelu käynnistetään, on yhdistyksemme tavoite toteutumassa:

Jyväskylään saadaan vihdoinkin akustisesti korkeatasoinen musiikkisali. Myös aikataulu on tärkeä. Toivottavasti uusi musiikkisali on tosiaan valmis vuonna 2023.

Anita Kangas
Puheenjohtaja

Ilkka Halinen
Sihteeri

Jyväskylän konserttisalin hanketukiyhdistys ry