Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 16.4. kl0 17-19 Nikolainkulmassa

27.3.2019

JÄSENKIRJE JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
 
Hyvät Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n jäsenet.
 
Tervetuloa vuosikokoukseen, joka pidetään 16.4.2019 klo 17 - 19 Nikolainkulmassa (Asemakatu 6). Vuosikokousesitelmän pitää Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta. Esitelmässään hän tarkastelee taidelaitosten talouden ja johtamisen kysymyksiä erityisesti musiikkisalien kannalta.

Toivomme jokaisen ilmoittautuvan kokoukseen etukäteen viimeistään tiistaina 14.4.2019 Maaria Mannerille tekstiviestillä (0500 432 588 ) tai sähköpostilla maaria.manner@gmail.com.

 

Viime vuoden tapahtumista lyhyesti

Viime vuonna jäsenkirjeessä kerroimme, että Jyväskylän kaupunki päätti palkata projektipäällikön laatimaan kokonaisselvityksen kaupungin kulttuuritilainvestointien toteuttamisesta. Näin tapahtui. Janne Viitamies aloitti työnsä viime keväänä ja Jyväskylän sydän -niminen projekti alkoi. Yhdistyksemme on seurannut tätä selvitystyötä aktiivisesti ja käynyt keskusteluja projektin edustajien kanssa sen eri vaiheissa.

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli Jyväskylän sydän -projektin väliraportin 11.3.2019 ja kiirehti projektin jatkovalmistelua. Raportti löytyy tästä. Raportin sivuilta 9-11 löydätte projektin esitykset koskien tilojen sijaintia.

Viime vuoden aikana me (Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry) keskityimme musiikkisalin tulevan toiminnan kannalta tärkeiden kumppaneiden kanssa käytyihin keskusteluihin ja mahdollisia rahoittajia kartoittaviin tarkasteluihin. Viime vuosikokouksessa perustettu rahoitustyöryhmä työskenteli samoin kuin Jyväskylän Sinfonian vetämä työryhmä, jossa yhdistyksemme lisäksi yhteistyökumppaneina olivat Loiskiksen, kaupungin kulttuuritoimen, musiikkikampuksen ja yliopiston OKL:n edustajat. Suunniteltu projekti lasten ja nuorten aktivoimiseksi musiikkisalin käyttäjinä alkaa syksyllä 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen tukemana.

Toivomme, että kertoisitte yhdistyksestämme tuttavillenne ja tutustuttaisitte heidät
näihin kotisivuihimme jyvaskylasali.fi. Näiltä sivuilta löytyy tietoa musiikkisalin hankesuunnitelmasta ja myös siitä, miten yhdistykseemme liitytään jäseneksi.

Yhdistyksemme ei edelleenkään peri jäsenmaksua. Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on suuruudeltaan 30 euroa. Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n tilinumero on FI85 1045 3000 1830 78, ja maksuun käytetään viitenumeroa 4970.

 

Sääntömääräiset vuosikokousasiat
 
Vuosikokouksen esityslista:
 
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
 
Koska kaikilla jäsenillämme ei ole sähköpostiosoitetta tai se voi olla vaihtunut eikä ole vielä päivittynyt meille, toivomme, että välitätte tietoa vuosikokouksestamme tietämillenne yhdistyksen jäsenille.
 
Tervetuloa!

 

Ystävällisin terveisin,
 
Puheenjohtaja Anita Kangas, p. 050-3454045
Sihteeri Ilkka Halinen, p. 050-5220480.

< Etusivulle