Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 5.4.2018 klo 17-19 Paviljongissa

4.4.2018

JÄSENKIRJE JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 
Hyvät Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n jäsenet.
 
Tervetuloa vuosikokoukseen, joka pidetään 5.4.2018 klo 17–19 Paviljongissa salissa K306 Anton. Kokousta ennen Olli Rädyn mielenkiintoinen esitelmä Lasten Voimalaitoksesta.

Toivomme jokaisen ilmoittautuvan etukäteen Maaria Mannerille tekstiviestillä (0500 432 588 ) tai sähköpostilla maaria.manner@gmail.com

Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma valmistui viime syksynä. Suunnitelman laatimisprossessin aikana musiikkisalimme asema tuli vahvasti esiin: sen rakentaminen sai vahvaa tukea sekä prosessiin liittyneissä kyselyissä että kaupunkilaisten kuulemistilaisuuksissa. Yhdistyksemme antoi oman lausuntonsa suunnitelmasta.

Myös musiikkisalin hankesuunnitelmaan liittyneet esittelyt ja keskustelut uuden kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa olivat musiikkisalin kannalta erittäin positiivisia. Syksyllä 2017 kaupunki päätti palkata projektipäällikön laatimaan kokonaisselvityksen kaupungin kulttuuritilainvestointien toteuttamisesta. Myönteistä on se, että musiikkisali otettiin mukaan kokonaisselvitykseen. Toiveemme on, että syksyllä työnsä aloittava projektipäällikkö lähtee työssään ehdottamaan ja konkretisoimaan myös musiikkisalin monimuotoista rahoitusta. Siinä työssä yhdistyksemme on aktiivisesti mukana.

Viime vuoden aikana keskityimme selkeästi musiikkitalon tulevan toiminnan kannalta tärkeiden kumppaneiden kanssa käytyihin keskusteluihin ja mahdollisia rahoittajia kartoittaviin tarkasteluihin. Myös valtuustoehdokkaille lähetettiin tiedote ”Jyväskylän musiikkisali - hyvinvointia ja vetovoimaa”, joka julkaistiin yhdistyksemme kotisivuilla ja Keskisuomalaisessa.

Keskustelua musiikkisalista käydään paljon ja toivomme teistäkin mahdollisimman monen osallistuvan siihen. Toivottavasti mielipideilmapiiri muodostuu nyt sellaiseksi, että valtakunnallisestikin erittäin kiinnostava musiikkisalihankkeemme etenee.

Viime vuonna asettamamme tavoite yhdistyksemme jäsenmäärän kasvattamista toteutui yli sadalla, ja tavoite on keskeinen edelleen tälle vuodelle. Yhdistyksemme ei edelleenkään peri jäsenmaksua. Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on suuruudeltaan 30 euroa. Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n tilinumero on
FI85 1045 3000 1830 78, ja maksuun käytetään viitenumeroa 4970.

Toivomme, että kertoisitte yhdistyksestämme tuttavillenne ja tutustuttaisitte heidät kotisivuihimme. Verkkosivuiltamme löytyy paljon tietoa musiikkisalin hankesuunnitelmasta ja esimerkiksi tieto siitä, miten yhdistykseemme liitytään jäseneksi

Toimintasuunnitelmassamme on kirjattuna tavoite, että loppusyksystä yhdistyksemme voisi palkata projektihenkilön, joka voisi keskittyä musiikkisalin toimintakonseptin rakentamiseen. Silloin kaupungin palkkaaman projektipäällikön työ on jo käynnistynyt.

Vuosikokouksemme esitelmä käynnistää keskustelua yhdeltä hyvin tärkeältä osaltaan toimintakonseptiamme: lasten ja nuorten aktivoiminen musiikkisalin käyttäjinä.

Esitelmän pitää muusikko, musiikkipedagogi, Olli Räty, joka vastaa Rovaniemellä jo 10 vuotta onnistuneesti toimineen Lasten Voimalaitoksen toiminnasta. LV-toimintamallin tuotoksia ovat esimerkiksi elinvoimaiset, lasten itsensä luomat taideteokset ja yleisötilaisuudet, jossa lapset esittävät ikätovereilleen. Teokset toteutetaan taiteen huippuammattilaisten kanssa. Monin tavoin Voimalaitos on tavoittanut kulttuuripalvelujen ulkopuolelle jääneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Kommenttipuheenvuorot esittävät Emma Anttila (Jyväskylän Sinfonia) ja Arja Kautto (Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis).

*************  
  
Sääntömääräiset vuosikokousasiat
 
Vuosikokouksen esityslista:
 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen
 
**********
Kerrottehan tietämillenne yhdistyksen jäsenille vuosikokouksestamme, sillä kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostiosoitetta tai se voi olla vaihtunut.
 
Tervetuloa!
 
Ystävällisin terveisin,
 
puheenjohtaja Anita Kangas, puh. 050-3454045 ja sihteeri Ilkka Halinen puh. 050-5220480.

PS. Musiikkisalista lisää JKMM:n sivuilta: http://www.jkmm.fi/case/jyvaskyla-music-hall/

 

< Etusivulle