Toimintasuunnitelma 2017

7.11.2017

JYVÄSKYLÄN KONSERTTISALIN HANKETUKI ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 09.03.2017

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää ja tukea Jyväskylään suunnitellun konserttisalin hankintaa jatkaen ja vahvistaen Keski-Suomen musiikkielämän perinteitä. Vuoden 2017 päätavoitteena on vaikuttaa päättäjien suuntaan ja hankkeen rahoituksen järjestämiseen siten, että toteuttaminen saadaan kaupungin investointiohjelmaan mahdollisimman pian.

Jyväskylän Paviljonki/Musiikkisali ja laajennussuunnitelma-hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016 ja esiteltiin luottamuselimille, joilta se sai myönteisen vastaanoton. Kaupunki perusti rahoitusryhmän, joka selvitti salin kustannukset kaupungille eri rahoitusvaihtoehdoissa. Työ valmistui syksyllä 2016.

Musiikkisalin toteuttamisen eteenpäin meno ja rahoituksen perustelut vaativat salilta ja sen profiililta erityisyyttä. Tämän vuoksi kaupunki on päättänyt vuoden 2017 aikana selvittää teknologian hyödyntämistä salin käytössä ja samalla laatia toimintakonseptin hankkeen etenemisestä. Työ valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhdistys tukee kaupunkia tässä selvityksessä.

Kuitenkin vasta projektipäällikön työn käynnistyminen vie hanketta oleellisesti eteenpäin. Tämän vuoksi pätevän henkilön löytäminen tehtävään ja päätös hänen palkkaamisesta on tärkeää. Yhdistys tekee pohjatyötä kaupungin päätöstä varten.

Keväällä 2017 valittu valtuusto tulee todennäköisesti tekemään päätöksen salin toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä. Siksi sekä valtuuston pyrkivien että tulevien valtuutettujen on saatava riittävästi ja oikeaa tietoa salista ja sen merkityksestä. Yhdistys laatii tiiviin tiedotteen aiheesta ja toimittaa sen puolue-elimille jaettavaksi.

Yhdistys sopii kaupungin kanssa musiikkisaliin liittyvästä tiedottamisesta uusille valtuutetuille järjestettävässä infotilaisuudessa, joka tullaan järjestämään ennen kesälomia.

Tuotetaan tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja musiikin suhteesta sekä uuden teknologian hyväksikäytöstä musiikkisalin toiminnoissa syksyllä 2017 järjestettävän seminaarin avulla. Tämä on osana salin ainutlaatuisuuden esiin tuomista.

Yhdistys pyytää julkisuuden tunnetuilta henkilöiltä kirjoituksia ja kannanottoja. Näillä on tutkitusti merkitystä mielipiteen muodostumisessa.

Vaikutetaan erilaisten kaupunkitapahtumien ohjelmien kautta mm. katutapahtumat, katusoitto ja orkesterin tuleminen kadulle. Pääteemana aiheen näkyvyys ja esillä pitäminen.

Rakennetaan yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa (esim.Maakuntaliitto, alueen kunnat, Keski-Suomen kansalais- ja työväenopistot, Sote ja kulttuuritoimi, kuorot, yhdistykset, yhteisöt, yritykset )

Myydään konsertissa kävijän sanastoja.

Jäsenmaksua ei kerätä, vaan toimitaan edelleen kannatusjäsenmaksun ja lahjoitusten avulla. Kannatusjäsenmaksun suuruus on vähintään 30€. Varoja käytetään mm. orkesterin katutapahtumaan, seminaarin järjestämiseen, tiedotus- ja markkinointitoimintaan.

< Etusivulle