Jäsenkirje ja kutsu vuosikokoukseen 25.4.17 klo 17

13.4.2017

JÄSENKIRJE JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Hyvät Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n jäsenet,

Jyväskylän Paviljongin laajennuksen ja musiikkisalin hankesuunnitelma valmistui 11. päivänä tammikuuta 2016, jolloin se esiteltiin kaupunginjohtajalle ja sen jälkeen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Sen jälkeen kaupunki perusti suunnitelman kustannuksia selvittävän rahoitusryhmän, jonka puheenjohtajana toimi rahoitusjohtaja Ari Hirvensalo. Rahoitusryhmän työ esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 10. päivänä lokakuuta. Tällä hetkellä työskentelee kaksi työryhmää, jotka vievät eteenpäin musiikkisalin asiaa: ns. arvovaltainen ryhmä pohtii erilaisia kaupungin ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia sekä salin toimintakonseptia ja siihen liittyviä uusia teknologisia sovelluksia kehittävä ryhmä.

Hanketukiyhdistyksemme on kuluneen vuoden aikana keskittynyt työpajojen, työryhmien ja neuvottelujen kautta vaikuttamaan siihen, miten hankesuunnitelman valmistumisen mukanaan tuomassa myönteisessä ilmapiirissä päästään eteenpäin ja toteuttamisaikatauluun. Olemme myös laatineet alla olevan (vuosikokouksen asiakirjojen jälkeen) kirjeen ja lähettäneet sen kaikille kuntavaaliehdokkaille. On selvää, että seuraavan kaupunginvaltuuston valtuutettujen mielipiteet musiikkisalista ovat tärkeitä. Siksi halusimme välittää heille tietoa. Kirje löytyy myös kotisivuiltamme ja on hyödyllinen myös kaikille teille, jotka olette erittäin tärkeässä roolissa tässä asiassamme.

Keskustelu on tärkeätä ja toivomme teistäkin mahdollisimman monen osallistuvan siihen. Samalla toivomme, että kertoisitte yhdistyksestämme tuttavillenne ja tutustuttaisitte heidät kotisivuihimme http://www.jyvaskylasali.fi/ . Sieltä löytyy paljon tietoa musiikkisalin hankesuunnitelmasta ja esimerkiksi tieto siitä, miten yhdistykseemme liitytään jäseneksi https://www.jyvaskylasali.fi/liity-jaseneksi/ . Yhdistyksemme jäsenmäärän kasvattaminen on keskeinen tavoitteemme tälle vuodelle.

Toivottavasti mielipideilmapiiri muodostuu nyt sellaiseksi, että valtakunnallisestikin erittäin kiinnostava musiikkisalihankkeemme etenee.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 25.4.2017 kello 17 alkaen Jyväskylän Paviljongissa, Alvar-kabinetissa. Kokouksen alussa esitelmöi musiikkiterapian professori Jaakko Erkkilä aiheenaan "Musiikki - elitististä snobbailua vai peruspalvelujen aatelia". Jussi Järvenpää ja käyrätorvi esittäytyvät tilaisuudessa.

Jyväskylän messut tarjoaa kahvituksen, jonka vuoksi toivomme jokaisen ilmoittautuvan etukäteen viimeistään perjantaina 21.4.2017 Maaria Mannerille tekstiviestillä (0500 432 588 )tai sähköpostilla maaria.manner@gmail.com.

Yhdistyksemme ei edelleenkään peri jäsenmaksua. Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on suuruudeltaan 30 euroa.
Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n tilinumero on FI85 1045 3000 1830 78, ja maksuun käytetään viitenumeroa 4970.

Sääntömääräiset vuosikokousasiat

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kerrottehan tietämillenne yhdistyksen jäsenille vuosikokouksesta, sillä kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostiosoitetta tai se voi olla vaihtunut.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

puheenjohtaja Anita Kangas, puh. 050-3454045 ja sihteeri Ilkka Halinen puh. 050-5220480.

< Etusivulle

 

Tiedote valtuustoehdokkaille 14-03-2017

JYVÄSKYLÄN MUSIIKKISALI -HYVINVOINTIA JA VETOVOIMAA

Musiikkisali vahvistaa Keski-Suomen maakunnan, Jyväskylän kaupungin ja sen ydinkeskustan sekä Jyväskylän Paviljongin kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta ja identiteettiä. Se antaa elinkeinoelämälle ja matkailulle uutta virtaa parantamalla seudun merkittävyyttä ja kilpailuasemaa.
Jyväskylän Paviljongin kongressi-, messu- ja musiikkisalikokonaisuus luo arkkitehtonisesti näyttävän elementin keskustan kaupunkikuvaan ja liittyy tulevan ratapihan rakentamisen myötä kiinteästi ydinkeskustaan.
Keski-Suomessa monimuotoinen musiikkitoiminta kukoistaa, mutta akustisesti hyvän ja riittävän suuren salin puute haittaa kaikkia toimijoita. Vahva voima ja malli meillä on kaupungin oma Jyväskylän Sinfonia, jonka toiminnassa toteutuvat suunnitteilla olevissakin valtionosuuksien kriteereissä mainitut korkea kansainvälinen taso, osallistavuus ja saavutettavuus. Saavutettavuuden osalta jatkuvasti loppuunmyydyt konsertit ja kausiliput kertovat kysynnästä ja tarpeesta, jota ei nykyisessä salitilanteessa pystytä täyttämään.
Musiikin ja kuoroharrastuksen positiivisista hyvinvointivaikutuksista on kiistatonta tieteellistä näyttöä. Ne näyttäytyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden arjessa päivittäin, esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä ja kuntoutuksessa. Musiikkisali vahvistaa alueellista musiikin tekemistä, harrastamista ja levittämistä.
Keskisuomalainen kuoromusiikki on kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin laadukasta ja runsasta suhteessa väestöpohjaan. Toiminnan jatkuvuuden ja laadun ylläpitämisen haaste on kunnollisten esiintymistilojen puute. Vuonna 1999 Jyväskylässä pidetystä Kuorofestivaalista piti tulla joka viides vuosi toistuva tapahtuma, mutta se kuoli lähinnä kunnollisen konsertti- ja esiintymissalin puutteeseen. Samoin Hannikaisen pianokilpailu odotti vuosia kaupungin heikon konserttitalotilanteen paranemista. Viime vuonna se siirrettiin Tampereelle. Tällaisia esimerkkejä on jo liian monia.
Musiikkisalin varustaminen ajanmukaisella tallennus- ja lähetystekniikalla luo edellytykset uusille toimintamuodoille ja markkinoiden laajentamisen uusille yleisöryhmille, -mikä samalla parantaa Jyväskylän näkyvyyttä ja vetovoimaa. Tallennusvalmius mahdollistaa taiteilijoiden, orkestereiden, kuorojen ja muiden ryhmien omien ääni- ja kuvatallenteiden tuottamisen salissa sekä elokuva-, peli- ja näyttämömusiikin nauhoittamisen eri tuotantoihin. Lähetystekniikka puolestaan tuo esitykset saavutettaviksi erityisryhmille kuten hoitolaitosten tai palvelutalojen asukkaille tai liikuntarajoitteisten koteihin tai lähetykset voidaan yhteistyökumppaneiden kautta välittää myös kansainväliseen jakeluun.
Musiikkisalin rakentamis- ja käyttökustannukset ovat tiedossa. Kaupunginjohtajan nimeämät erilaiset työryhmät ja parhaillaan työskentelevä asiantuntijaryhmä ovat pyrkineet löytämään julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen pohjaavaa mallia, jonka avulla rakennus - ja myöhemmin toimintakustannukset katetaan. Mallejahan löytyy myös Kankaan ja Hippoksen kokemusten kautta.
Palvelujen laatu ja määrä vaikuttavat kaupungin kehitykseen ja hyvinvointiin. Missä Jyväskylä sijaitsee kaupunkien välisessä kilpailuasetelmassa näissä kysymyksissä? Sen kulttuurihistoriallinen maine Suomen Ateenana ei ole merkityksetön.

Jyväskylän Konserttisalin Hanketuki ry:n hallitus
Anita Kangas, puheenjohtaja anita.h.k.kangas@jyu.fi
Jaakko Erkkilä jaakko.erkkila@jyu.fi
Ilkka Halinen, sihteeri ilkka.halinen@gmail.com
Hannu Ikonen hannu.ikonen@jamk.fi
Jussi Järvenpää jarvenpaa@korvissasoi.fi
Pekka Kostiainen pekka.o.kostiainen@jyu.fi
Katriina Lahtinen katriinala@gmail.com
Ulla Lauttamus ullalauttamus@gmail.com
Kari Malinen kari.malinen@hokkaido.fi
Maaria Manner maaria.manner@gmail.com
Vilja Ruokolainen vilja.ruokolainen@musiikinaika.org
Heikki Rusko heikki.rusko@sport.jyu.fi
Arto Viitala arto.viitala@evl.fi
Veikko Tissari, rahastonhoitaja veikko.tissari@pp1.inet.fi

< Etusivulle