Jäsenkirje 2017

7.4.2017

JÄSENKIRJE JA KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 

Hyvät Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n jäsenet,

Jyväskylän Paviljongin laajennuksen ja musiikkisalin hankesuunnitelma valmistui 11. päivänä tammikuuta 2016, jolloin se esiteltiin kaupunginjohtajalle ja sen jälkeen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Sen jälkeen kaupunki perusti suunnitelman kustannuksia selvittävän rahoitusryhmän, jonka puheenjohtajana toimi rahoitusjohtaja Ari Hirvensalo. Rahoitusryhmän työ esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 10. päivänä lokakuuta. Tällä hetkellä työskentelee kaksi työryhmää, jotka vievät eteenpäin musiikkisalin asiaa: ns. arvovaltainen ryhmä pohtii erilaisia kaupungin ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia sekä salin toimintakonseptia ja siihen liittyviä uusia teknologisia sovelluksia kehittävä ryhmä.

Hanketukiyhdistyksemme on kuluneen vuoden aikana keskittynyt työpajojen, työryhmien ja neuvottelujen kautta vaikuttamaan siihen, miten hankesuunnitelman valmistumisen mukanaan tuomassa myönteisessä ilmapiirissä päästään eteenpäin ja toteuttamisaikatauluun. Olemme myös laatineet kirjeen kaikille kuntavaaliehdokkaille. Voit lukea kirjeemme tästä. On selvää, että seuraavan kaupunginvaltuuston valtuutettujen mielipiteet musiikkisalista ovat tärkeitä. Siksi halusimme välittää heille tietoa. Kirje löytyy myös kotisivuiltamme ja on hyödyllinen myös kaikille teille, jotka olette erittäin tärkeässä roolissa tässä asiassamme.

Keskustelu on tärkeätä ja toivomme teistäkin mahdollisimman monen osallistuvan siihen.
Samalla toivomme, että kertoisitte yhdistyksestämme tuttavillenne ja tutustuttaisitte heidät kotisivuihimme http://www.jyvaskylasali.fi/ . Sieltä löytyy paljon tietoa musiikkisalin hankesuunnitelmasta ja esimerkiksi tieto siitä, miten yhdistykseemme liitytään jäseneksi https://www.jyvaskylasali.fi/liity-jaseneksi/ . Yhdistyksemme jäsenmäärän kasvattaminen on keskeinen tavoitteemme tälle vuodelle.

Toivottavasti mielipideilmapiiri muodostuu nyt sellaiseksi, että valtakunnallisestikin erittäin kiinnostava musiikkisalihankkeemme etenee.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 25.4.2017 kello 17 alkaen Jyväskylän Paviljongissa, Alvar-kabinetissa. Kokouksen alussa esitelmöi musiikkiterapian professori Jaakko Erkkilä aiheenaan "Musiikki - elitististä snobbailua vai peruspalvelujen aatelia". Jussi Järvenpää ja käyrätorvi esittäytyvät tilaisuudessa. 

Jyväskylän messut tarjoaa kahvituksen, jonka vuoksi toivomme jokaisen ilmoittautuvan etukäteen viimeistään perjantaina 21.4.2017 Maaria Mannerille tekstiviestillä (0500 432 588 )tai sähköpostilla maaria.manner@gmail.com

Yhdistyksemme ei edelleenkään peri jäsenmaksua. Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on suuruudeltaan 30 euroa. 
Jyväskylän konserttisalin hanketuki ry:n tilinumero on
FI85 1045 3000 1830 78, ja maksuun käytetään viitenumeroa 4970. 

Sääntömääräiset vuosikokousasiat

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen


Kerrottehan tietämillenne yhdistyksen jäsenille vuosikokouksesta, sillä kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostiosoitetta tai se voi olla vaihtunut.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

puheenjohtaja Anita Kangas, puh. 050-3454045 ja sihteeri Ilkka Halinen puh. 050-5220480.