Haluamme salin

Yhdistyksen alkuvaiheen hallitus esitti kannanottoineen seuraavia perusteluita ja näkökohtia salin tarpeellisuudesta.

Lea Pulkkinen

Professori

Akustisesti hyvä konserttisali ja sen arkkitehtonisesti arvokas toteutus vahvistavat musiikin tuottamia elämyksiä. Niistä voivat nauttia kaikki kansalaispiirit lapsista vanhuksiin. Uusi konserttisali lisäisi ja monipuolistaisi musiikin tarjontaa ja loisi esiintymistilaisuuksia Keski-Suomen lukuisille musiikin harrastajille. Tavoitteeni on saada Jyväskylään omaleimainen konserttisali, joka uudistaa Keski-Suomen mainetta suomalaisen kulttuurin rakentajana.


Pekka Kostiainen

säveltäjä, FT h.c.

Vuodesta 1971 jyväskyläläinen ja siitä asti olen haikaillut kunnon konserttisalin perään. Koko tänä aikana käytössä olleet konserttisalit eivät ole tarjonneet mahdollisuuksia niihin elämyksiin, joita hyvän musiikkin ja loistavien esitysten parissa olisi voinut saada. Nyt kaikki mukaan talkoisiin, jotta vihdoinkin tämä ikuisuusunelma toteutuisi!


Hilkka Alatalo-Korpi

Metso Oyj, henkilöstönkehittämisjohtaja, jyväskyläläinen reilut 25 vuotta.

Toiveeni on yksinkertaisesti se, että saamme kaupunkiin kunnon konserttisalin. Haluan osaltani olla kannustamassa ihmisiä innostumaan asiasta ja haluan myös pohtia, miten salin rakentamista voidaan rahoittaa uusin keinoin. Raha on tiukassa ja nyt on mielikuvitukselle tilaa!


Hannu Ikonen

Korpilahtelainen kehittämispäällikkö ja kuoronjohtaja, asunut Keski-Suomessa 34 vuotta

Jyväskylässä on hieno sinfoniaorkesteri ja kansallisesti poikkeuksellisen korkeatasoinen ja vilkas kuoro-, bändi-, orkesteri- ja tanssiteatteritoiminta. Musiikkielämämme tarvitsee ehdottomasti akustisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen esitystilan Jyväskylään, joka on käyttäjille, myös laajoille harrastajajoukoille kustannuksiltaan kohtuullinen. Paviljongin ympäristö on siihen oivallinen. Haluan toimia tämän asian hyväksi ja laajemminkin kaupunkiseudun kulttuurielämän kehittämiseksi.


Jukka Keskitalo

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherra

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaikka ilman sitä kukaan meistä ei tule toimeen. Tarvitaan muutakin, mm. säveliä, jotka hoitavat "sydäntä" ja sielua. Tämän vuoksi haluan antaa panokseni konserttisalin hyväksi. Akustisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen konserttisalin puute alkaa pian olla Jyväskylän vetovoimaa näivettävä tekijä. Nyt tarvitaan yksituumaisuutta ja uusia 2000-luvun ideoita, joilla sali saadaan Jyväskylää.


Ritva Nirkkonen

J yväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun elinkeinojohtaja

Kaupunkien välisessä kilpailussa vetovoimaisuus ratkaisee. Työvoiman ja pääomien liikkuvuuden kasvaessa paikallisen toimintaympäristön laatu, kulttuuripalvelut mukaan lukien, on noussut tärkeimmäksi tekijäksi yritysten ja osaajien sijoittumispäätöksissä. Konserttisalin aikaansaaminen on myös elinkeinopoliittisesti keskeinen vetovoimatekijä Uudelle Jyväskylälle.


Kalevi Kivistö

Ministeri

Jyväskylän tasokas ja monipuolinen musiikkielämä tarvitsee akustiikaltaan kunnollisen salin. Arkkitehtuuriltaan tasokkaasti toteutettu konserttitalo rakentaa myönteisesti uuden Jyväskylän kaupunkikuvaa.


Pekka Toivonen

Liikuntaneuvos

Mielestäni uuden Jyväskylän tulee saada päätös konserttisalista alkavan valtuustokauden aikana. Kireästä kuntataloudesta huolimatta kulttuuriin on panostettava. Peruspalveluja ja kulttuuria ei pidä asettaa vastakkain, vaan niiden tulee tukea toinen toistaan. Jyväskylän seudun ja maakunnan yritysten tulee kantaa oma vastuunsa hankkeen rahoituksesta. Alueemme vetovoimaisuutta lisäävät myös kulttuuripalvelut, jotka osaltaan vaikuttavat osaavan työvoimaa saantiin maakunnan yrityksille. Näillä perustein, olen "talkoissa" mukana!


Heikki Rusko

Professori

Toivoisin, että Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden muodostama uusi kaupunki saisi symbolikseen jotakin sellaista, josta me nykyiset ja tulevat kaupunkilaiset voisimme olla ylpeitä, ja josta Jyväskylän imago kulttuurikaupunkina vahvistuu. Uusi konserttisali Paviljongin yhteyteen sopii mielestäni erinomaisesti juhlistamaan tätä historiallista tapahtumaa ja meidän sitä haluavien on myös panostettava siihen itse.


Pirkko Korhonen

Jyväskylän kaupungin Innovaatiopalvelujen tutkimus- ja kehittämispäällikkö, viulisti, FT, KTM, musiikin aineenopettaja

Nyt on vihdoin aika yhdistää voimavaramme ja luoda kaikkien alueemme asukkaiden käyttöön viihtyisä konserttisali, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet paitsi akustisen musiikin esittämiselle ja kuuntelemiselle, myös ainutlaatuiselle kaupunkimme vahvaa opetus- ja tutkimustyötä hyödyntävälle ja tukevalle toiminnalle. Konserttisali koko uuden Jyväskylän hyvinvoinnin edistäjäksi!


Erkki Laatikainen

Professori

Jyväskylän nouseminen kiistattomaksi valtakunnanosakeskukseksi ja maamme viidenneksi tärkeimmäksi kaupungiksi edellyttää ajanmukaista konserttisalia, joka tarjoaa korkeatasoiset edellytykset musiikkitaiteelle ja sen välittämiselle modernia tekniikka hyödyntämällä, ja samalla sen arkkitehtuuriin sisältyy sukupolvisuudet ylittävä sanoma. Kaikki tämä vahvistaa Jyväskylän ja Keski-Suomen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä  menestyvänä elinkeinoelämän ja kulttuurin kehtona.


Kalevi Olin

Professori

Jyväskylän musiikkielämä ansaitsee konserttitalonsa. Rakennusta voisi toki yhtä hyvin kutsua musiikkitaloksi. Sen suunnittelun ja rakentamisen tulee täyttää huomattavan julkisen rakennuksen kriteerit niin paikan, tilan kuin olemuksensakin suhteen. Osana kaupungin rakennettua kulttuuria rakennuksen tulee edustaa korkeatasoista arkkitehtuuria, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla toiminnallista tarkoitustaan.